Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

26 tilfeller av Creutzfeldt-Jakob

En artikkel som viser at det er et område med prioner i spike-proteinet til det originale SARS-CoV-2 viruset og i COVID-19 vaksine-varianter.

Forfatterne presenterer 26 tilfeller av Creutzfeldt-Jakob sykdom som ble diagnostisert i 2021 og knyttet til symptomer som dukket opp innen en gjennomsnittlig tid på 11,38 dager etter å ha fått en Pfizer, Moderna eller AstraZeneca COVID-19 injeksjon.

Forfatterne antyder også at disse tilfellene kan ha vært forårsaket av injeksjonene og at det kan være mange flere udiagnostiserte tilfeller på grunn av den raske utviklingen til død.

Ved utgangen av juni 2022 hadde 20 pasienter dødd innen 4,76 måneder etter å ha mottatt injeksjonen og bare 1 var fortsatt i live.

Link til dokumentet: https://www.researchgate.net/publication/367167725_Emergence_of_a_New_Creutzfeldt-Jakob_Disease_26_Cases_of_the_Human_Version_of_Mad-Cow_Disease_Days_After_a_COVID-19_Injection

Andre kilder: https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/infeksjoner/creutzfeldt-jacobs-sykdom/

Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar