Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Aleksitymi: En Enkel Forklaring

Aleksitymi er et psykologisk fenomen som beskriver en persons vanskeligheter med å gjenkjenne, forstå og uttrykke egne følelser.

Forestill deg at du føler en bølge av følelser inni deg, men du kan ikke sette fingeren på nøyaktig hva du føler eller hvorfor. Dette er virkeligheten for noen med aleksitymi.

Dette begrepet kommer fra de greske ordene «a» (uten), «lexis» (ord) og «thymos» (følelser), som bokstavelig talt betyr «uten ord for følelser». Det er ikke det samme som å være følelsesløs. Faktisk kan individer med aleksitymi oppleve følelser like sterkt som alle andre, men de har problemer med å identifisere og beskrive dem.

Hvorfor er dette et problem? Vel, å forstå og uttrykke følelser er en viktig del av menneskelig samhandling. Det hjelper oss å knytte bånd, bygge relasjoner og navigere i sosiale situasjoner. For de med aleksitymi kan sosiale interaksjoner derfor bli utfordrende. De kan misforstå andres følelser eller ha problemer med å formidle sine egne, noe som kan føre til misforståelser eller konflikter.

Årsakene til aleksitymi er ikke fullt ut forstått, men det antas å være en kombinasjon av biologiske, psykologiske og miljømessige faktorer. Det er viktig å merke seg at aleksitymi ikke er en sykdom, men snarere en personlighetstrekk. Med riktig støtte og terapi kan de som opplever det lære strategier for bedre å forstå og uttrykke sine følelser.

Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar