Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

BRICS Toppmøte 2023: Viktige Høydepunkter og Utviklinger

Johannesburg, Sør-Afrika, 22.-24. August 2023

Det etterlengtede BRICS-toppmøtet 2023 skal finne sted i Johannesburg, Sør-Afrika, fra 22. til 24. august. Dette arrangementet markerer det første BRICS-toppmøtet ansikt til ansikt siden 2019. Toppmøtet tilbyr en plattform for å vurdere fremdriften av initiativer lansert av BRICS-landene og identifisere fremtidige aktivitetsområder. Medlemsstatene inkluderer Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Disse nasjonene representerer en betydelig del av den globale befolkningen og økonomien, med deres kombinerte økonomier som står for 27% av det globale BNP og over 18% av global handel.

Indias Deltakelse

Indias statsminister Narendra Modi er planlagt å delta på toppmøtet. Under sitt besøk sikter han mot å styrke handelsforbindelser og støtte bruken av lokale valutaer for handel. En spesiell hendelse med tittelen «BRICS – Africa Outreach og BRICS Plus Dialogue» vil bli organisert etter toppmøtet, som vil se deltakelse fra andre land invitert av Sør-Afrika. Merkbar er dette toppmøtet som skjer bare to uker før den kinesiske presidenten Xi Jinping forventes å besøke New Delhi for G20-toppmøtet.

Agenda og Diskusjoner

Et hovedfokus for toppmøtet vil være å fordype finansielt samarbeid, spesielt innen betalings- og valutasektorene. Dette er for å motvirke dominansen av den amerikanske dollaren, som har påvirket fremvoksende økonomier og utviklingsland. Medlemsstatene forventes å diskutere bruken av flere lokale valutaer for handelsoppgjør og utforske et parallelt betalingssystem for å motvirke dollarens hegemoni. Det er også forventning rundt diskusjoner for en potensiell felles valuta for BRICS-landene.

Handel og Økonomisk Vekst

BRICS-landene har vist betydelig økonomisk vekst, med deres økonomier som kollektivt representerer 42% av den totale verdensbefolkningen. Kinas handel med andre BRICS-medlemmer har utvidet seg, og står for 10,1% av Kinas samlede utenrikshandel. Den nye utviklingsbanken, etablert av BRICS i 2015, har som mål å øke lokal valutautlån fra omtrent 22% til 30% innen 2026.

Fremtidige Utsikter

Toppmøtet forventes å bane vei for videre samarbeid og enhet blant BRICS-landene. Selv om utfordringer gjenstår, som forskjellene i økonomisk sammensetning og pengepolitikk blant medlemslandene, representerer toppmøtet et skritt fremover i etableringen av et mer inkluderende globalt økonomisk styringssystem.

Kilder:

(Merk: Denne artikkelen er en sammensetning av informasjon fra flere kilder og gir en oversikt over BRICS Toppmøte 2023. Det kan være mer detaljert informasjon tilgjengelig fra individuelle kilder.)

Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar