Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Camp Viking er en ny arktisk operasjonsbase i Nord-Norge

Camp Viking er en ny arktisk operasjonsbase i Nord-Norge som skal støtte Storbritannias kommandostyrker i de neste ti årene. Basen ligger i Øverbygd, ca. 64 km sør for Tromsø, og kan huse alt personell fra Storbritannias Littoral Response Group (LRG). Den er strategisk plassert ved en norsk militærbase og nær Bardufoss flybase.

Basen er ideell for å avskrekke trusler i regionen og kan raskt reagere for å beskytte NATOs nordlige flanke og Norge. Rundt 1 000 kommandosoldater har allerede blitt utplassert der denne vinteren for trening i arktisk krigføring.

Major Kirk Allen uttalte at Camp Viking vil være et viktig knutepunkt for trening i fjell- og kaldværskrigføring, og vil også fungere som en fremre operasjonsbase for å støtte NATO-operasjoner.

Årets vinterutplassering fokuserer på å forbedre kommandostyrkenes ferdigheter i arktisk krigføring, og er en del av en større øvelse kalt Joint Viking, som involverer både norske og andre partnerstyrker.

Mer informasjon her: https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2023/march/08/230308-campvikingnorway

Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar