Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

En studie fra Georgia State University har vist at AI, som ChatGPT, kan overgå mennesker i moralske vurderinger.

En studie fra Georgia State University har vist at AI, som ChatGPT, kan overgå mennesker i moralske vurderinger. Forskerne gjennomførte en modifisert Turing-test der deltakere vurderte svar på etiske spørsmål uten å vite om de kom fra mennesker eller AI. Overraskende nok ble AI-svarene rangert høyere enn menneskelige svar på områder som dyder, intelligens og troverdighet.

Dette betyr at AI-teknologi kan bestå en såkalt «moral Turing-test» ved å levere moralske resonnementer som blir ansett som bedre enn menneskelige resonnementer. Dette har interessante og potensielt bekymringsfulle implikasjoner for hvordan vi samhandler med AI i samfunnet. Forskerne påpeker at ettersom folk stoler mer på AI for informasjon og beslutninger, øker risikoen for at vi kan akseptere potensielt skadelige moralske råd fra disse teknologiene.

Så hva betyr dette for fremtiden? Jo, vi må forstå AI’s rolle i samfunnet bedre og utvikle nødvendige sikringstiltak for å unngå at vi blindt følger AI’s moralske råd. Det er viktig å være bevisst på at AI, til tross for sine imponerende evner, fortsatt er et verktøy laget av mennesker og med sine egne begrensninger.

Referanser:

Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar