Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Gab og EU’s Digital Services Act (DSA): En kamp for ytringsfrihet

Den Europeiske Unionens nye Digital Services Act (DSA) har skapt bølger i den digitale verden, spesielt blant sosiale medieplattformer. Gab, en plattform som har ytringsfrihet som sin kjernefilosofi, har valgt å ikke etterkomme denne loven. Her er en dypdykk i saken.

Hva er DSA?

EU’s DSA-lov har som mål å regulere sosiale medier innenfor EU. Selv om loven ble introdusert med intensjonen om å begrense ulovlig innhold, har den også bestemmelser som kan innskrenke ytringsfriheten.

Gabs Standpunkt

Gab mener at DSA er enda et forsøk fra myndighetene på å sensurere innhold. De påpeker at de er et amerikansk selskap uten tilstedeværelse utenfor USA, og derfor vil de fortsette å operere under amerikansk lov. Gab har alltid vært en plattform som fremmer ubegrenset diskurs og står som en bauta for ytringsfrihet i en stadig mer regulert digital verden.

Kritikk av DSA

Gab er bekymret for at DSA vil straffe plattformer for å ikke håndtere det de kaller «feilinformasjon» og «hatprat». De mener at dette kan føre til undertrykkelse av legitime samtaler og kan kompromittere prinsippene for ytringsfrihet.

Internasjonale Reaksjoner

Gab har også møtt utfordringer fra New Zealands og Australias regjeringer, som har truet med bøter for manglende sensur. Til tross for dette, forblir Gab fast i sin forpliktelse til å opprettholde ytringsfriheten.

Konklusjon

Gab står fast i sin beslutning om å ikke etterkomme EU’s DSA-lov, og hevder at loven er en trussel mot ytringsfriheten. De forblir forpliktet til å gi en plattform der stemmer kan bli hørt, uavhengig av regulatoriske utfordringer.

Kilde: Gab News

Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar