Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Hva er EDTA (Etylen-diamin-tetraeddiksyre)

Hva er EDTA (Etylen-diamin-tetraeddiksyre)

Etylen-diamin-tetraeddiksyre (EDTA) er en syntetisk kelaterende agent som brukes i ulike industrielle og medisinske applikasjoner. EDTA er et hvitt, luktfritt krystallinsk pulver som er vannløselig.

EDTA danner sterke kjemiske bindinger med metallioner, inkludert kalsium, jern og kobber. Denne egenskapen gjør det nyttig for en rekke applikasjoner.

Innen medisin brukes EDTA som antikoagulant for å hindre blodet i å koagulere under blodinnsamling og behandling. Det brukes også i keleringsbehandling, en behandling for tungmetallforgiftning, for eksempel blyforgiftning.

Innen industrielle applikasjoner brukes EDTA til å fjerne uønskede metallioner fra løsninger og hindre oksidasjon av oljer og fett i matprodukter. Det brukes også i produksjonen av vaskemidler, tekstilproduksjon og vannbehandling for å fjerne harde vannavleiringer.

Alt i alt er EDTA en allsidig forbindelse med mange praktiske bruksområder på grunn av dens evne til å binde til metallioner og forhindre deres uønskede effekter.

Overall, EDTA is a versatile compound with many practical uses due to its ability to bind to metal ions and prevent their unwanted effects.

EDTA er også kjent som ethylendiamintetraeddiksyre.

(Siden er oversatt, Original dokumentet finner du her.: https://personlig.sentig.no/english/what-is-edta-ethylene-diamine-tetra-acetic-acid/)

Hoved kilder:

Andre kilder:

English version
Norsk versjon

Abonner på nyhetsbrevet?

En kommentar om “Hva er EDTA (Etylen-diamin-tetraeddiksyre)”

Legg inn en kommentar