Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Hva er en tanke-stoppende klisjé?

Hva er en tanke-stoppende klisjé?

va er en tanke-stoppende klisjé?En "thought-terminating cliché" (tanke-stoppende klisjé på norsk) er et uttrykk eller en frase som brukes til å avvise eller avslutte en diskusjon .

En «thought-terminating cliché» (tanke-stoppende klisjé på norsk) er et uttrykk eller en frase som brukes
til å avvise eller avslutte en diskusjon eller debatt,
i stedet for å gi en utfyllende eller tilstrekkelig
forklaring.

Dette kan være et uttrykk som er ment å
overbevise eller avlede oppmerksomheten
fra det som diskuteres, eller som brukes for
å undertrykke kritisk tenkning eller tvil.

Eksempler på slike uttrykk kan være «slik har
det alltid vært», «fordi jeg sier det»,
«slutt å være så negativ», «alle gjør det»,
og lignende.

En «thought-terminating cliché» kan være en
hindring for konstruktiv diskusjon og kritisk
tenkning, og kan brukes som et manipulerende
verktøy for å begrense andres synspunkter
og meninger.

Eksempel på andre hersketeknikker

 • Frykt: Skremme publikum eller motstandere ved å male dystre bilder av konsekvensene av å ignorere ens synspunkter eller argumenter.
 • Fornedring: Å bruke nedsettende eller sårende kommentarer for å undergrave en persons autoritet eller troverdighet.
 • Overveldelse: Å overvelde motstanderen eller publikum med en flom av informasjon eller argumenter, slik at det blir vanskelig for dem å ta stilling til spørsmålet.
 • Usynliggjøring: Å ignorere, avfeie eller bagatellisere argumenter eller synspunkter fra motstanderen eller enkelte medlemmer av publikum.
 • Avsporing: Å lede samtalen eller debatten bort fra det aktuelle temaet og over til et annet tema som er mer fordelaktig for ens egne synspunkter.
 • Karakterangrep: Å angripe karakteren til motstanderen i stedet for å diskutere eller vurdere deres argumenter eller synspunkter.
 • Manipulasjon: Å bruke listige teknikker eller triks for å få publikum til å godta ens argumenter eller synspunkter uten å egentlig gi en overbevisende begrunnelse.
 • Strohmann-argumentasjon: Å fremstille motstanderens synspunkter på en karikert eller overdreven måte, for å gjøre det enklere å avvise eller motbevise dem.
 • Anklage om forræderi: Å hevde at motstanderen ikke er lojal mot et felles mål eller ideal, for å undergrave deres argumenter eller autoritet.
 • Appell til autoritet: Å bruke ens egen autoritet eller berømmelse til å styrke ens argumenter, uten å gi en overbevisende begrunnelse.
 • Appell til følelser: Å appellere til publikums følelser, som frykt, sinne eller medlidenhet, i stedet for å gi en rasjonell begrunnelse for ens synspunkter.
 • Usaklig argumentasjon: Å bruke argumenter eller eksempler som ikke er relevant for det aktuelle temaet, for å få det til å se ut som om ens synspunkter er mer overbevisende enn de egentlig er.
 • Uenighetens konsekvenser: Å hevde at uenighet vil føre til farlige eller negative konsekvenser, for å styrke ens argumenter eller synspunkter.
 • Appell til autoriteter utenfor diskusjonen: Å bruke en autoritet eller ekspertise på et område som ikke er relatert til det aktuelle temaet, for å styrke ens argumenter eller synspunkter.
 • Ensidig argumentasjon: Å presentere bare den ene siden av en sak eller en sak, og dermed ikke ta hensyn til andre perspektiver eller argumenter.
 • Bandwagon-argumentasjon: Å appellere til at de fleste mennesker eller grupper støtter ens synspunkter eller handlinger, for å prøve å få publikum til å følge etter.
 • Appell til tradisjon: Å argumentere for at noe bør opprettholdes eller gjøres på en bestemt måte, fordi det er en del av en langvarig tradisjon eller praksis.
 • Appell til nasjonalisme: Å appellere til følelsen av nasjonal stolthet eller identitet, for å styrke ens synspunkter eller motbevise motstandernes synspunkter.
 • Appell til religiøse eller moralske verdier: Å bruke religiøse eller moralske verdier for å begrunne ens synspunkter eller praksiser, eller for å avvise motstanderens synspunkter eller praksiser.
 • Appell til fellesskap eller samhørighet: Å appellere til følelsen av fellesskap eller samhørighet, for å styrke ens synspunkter eller praksiser, eller for å avvise motstanderens synspunkter eller praksiser.
Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar