Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Internet freedom (term)

Internet freedom

The term «Internet freedom» refers to several related concepts, including digital rights, freedom of information, Internet access, freedom from censorship, and net neutrality. While some argue that Internet freedom is not a human right, the United Nations Human Rights Council declared it a human right in June 2012. However, certain countries still limit their citizens’ access to information on the Internet.

In recent years, the Internet has become a primary source of news and information for many people, but the proliferation of fake news online has made it difficult to trust what we read. Despite this, the Internet remains an important tool for accessing and disseminating information quickly and efficiently.

However, some countries like China have the largest number of Internet users in the world but also have aggressive censorship and control regimes, which lead to low rankings for Internet freedom by organizations like Freedom House (note that FH have some weird, very left leaning board members, and I’m not really sure how I feel about them personally).

—————-

Translated to Norwegian by Google

Begrepet «internettfrihet» refererer til flere relaterte konsepter, inkludert digitale rettigheter, informasjonsfrihet, internettilgang, frihet fra sensur og nettnøytralitet. Mens noen hevder at internettfrihet ikke er en menneskerettighet, erklærte FNs menneskerettighetsråd det som en menneskerettighet i juni 2012. Visse land begrenser imidlertid innbyggernes tilgang til informasjon på internett.

De siste årene har internett blitt en primær kilde til nyheter og informasjon for mange mennesker, men spredningen av falske nyheter på nettet har gjort det vanskelig å stole på det vi leste. Til tross for dette er internett fortsatt et viktig verktøy for å få tilgang til og spre informasjon raskt og effektivt.

Noen land som Kina har imidlertid det største antallet internettbrukere i verden, men har også aggressiv sensur- og kontrollregimer, noe som fører til lav rangering for internettfrihet fra organisasjoner som Freedom House (merk at FH har noen rare, veldig venstrelente styremedlemmer, og jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg føler om dem personlig).

The term "Internet freedom" refers to several related concepts, including digital rights, freedom of information, Internet access, freedom from censorship, and net neutrality.
Bildet er tatt av Schluesseldienst fra Pixabay
Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar