Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Hva skjedde: Fra leirtavler til digital blokkjede

Historien om dokumentasjon er en fortelling om menneskelig innovasjon, fra de første behovene for å huske og gjøre opp for seg, til de komplekse digitale systemene som i dag er ryggraden i verdensøkonomien.

Historien om dokumentasjon er en fortelling om menneskelig innovasjon, fra de første behovene for å huske og gjøre opp for seg, til de komplekse digitale systemene som i dag er ryggraden i verdensøkonomien. Dokumentasjonens Morgenrøde Vår historie starter i det gamle Mesopotamia, rundt 3200 f.Kr., der sumererne la grunnlaget for skriftspråket. De risset inn tegn … Les mer

Kort om Strømsfoss

Strømsfoss Mølle, Aremark, Norge

Strømsfoss er en liten bygd i Aremark kommune, som ligger i Viken fylke i Norge. Stedet er kjent for Strømsfoss Mølle og Strømsfoss sluser, som er en del av Haldenkanalen – Norges eldste kunstige vannvei. Slusene ved Strømsfoss er populære blant båtentusiaster og turister som ønsker å oppleve den idylliske og historiske atmosfæren langs kanalen. … Les mer

Kort om Maritim rett (Law Of The Sea)

Maritim rett, ofte også kjent som sjørett, er et eget rettsområde som regulerer maritime aktiviteter og tvister som forekommer på farbare vann. Denne retten omfatter et bredt spekter av emner og har både nasjonale og internasjonale dimensjoner. Her er noen nøkkelpunkter om maritim rett: Det er verdt å merke seg at mens mange prinsipper innen … Les mer

Kort om Naturrett (Natural Law)

«Natural law» refererer til et sett av universelle prinsipper som er ansett for å være iboende i menneskelig natur, og som kan bli kjent gjennom fornuft. Disse prinsippene er ment å tjene som en grunnlag for moralsk vurdering og for å forme lover og regelverk i samfunnet. Her er noen nøkkelpunkter om naturrett: I mange … Les mer

Farene ved sosialdemokrati: økonomisk ineffektivitet, begrensning av individuell frihet, risiko for avhengighet av staten, politisk polarisering

Utforsk prinsippene bak sosialdemokrati, dets kombinasjon av kapitalistiske og sosialistiske fordeler, samt potensielle farer og effekter på samfunnet.

Kort om Artifisiell intelligens

Kort om Artifisiell intelligens

Kort om Artifisiell intelligens Artifisiell intelligens, eller AI, er en gren av datateknologi som fokuserer på å skape maskiner og systemer som kan utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. Dette inkluderer oppgaver som å lære, å forstå tale, å løse problemer og å ta beslutninger. AI har eksistert som en teori siden 1950-tallet, men … Les mer

Hva er ISO20022?

ISO 20022 er en internasjonal standard for elektronisk datautveksling mellom finansinstitusjoner.

ISO 20022 er en internasjonal standard ISO 20022 er en internasjonal standard for elektronisk datautveksling mellom finansinstitusjoner. Det gir et felles format for utveksling av finansielle transaksjoner, som betalingsinstruksjoner og meldinger om kontantstyring, mellom ulike systemer og plattformer. Standarden vedlikeholdes og utvikles av International Organization for Standardization (ISO) og er designet for å være fleksibel … Les mer