Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Sealand, en mikronasjon

Sealand er en mikronasjon som ligger på en tidligere marineplattform i Nordsjøen, rundt 10 km utenfor kysten av Suffolk i England.

Sealand er en mikronasjon Sealand er en mikronasjon som ligger på en tidligere marineplattform i Nordsjøen, rundt 10 km utenfor kysten av Suffolk i England. Mikronasjonen ble grunnlagt i 1967 av en britisk forretningsmann ved navn Roy Bates, som hadde okkupert plattformen og erklært den som sitt eget land. Sealand har en interessant historie og … Les mer