Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Kort om Artifisiell intelligens

Kort om Artifisiell intelligens

Kort om Artifisiell intelligens Artifisiell intelligens, eller AI, er en gren av datateknologi som fokuserer på å skape maskiner og systemer som kan utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. Dette inkluderer oppgaver som å lære, å forstå tale, å løse problemer og å ta beslutninger. AI har eksistert som en teori siden 1950-tallet, men … Les mer