Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Hva er ISO20022?

ISO 20022 er en internasjonal standard for elektronisk datautveksling mellom finansinstitusjoner.

ISO 20022 er en internasjonal standard ISO 20022 er en internasjonal standard for elektronisk datautveksling mellom finansinstitusjoner. Det gir et felles format for utveksling av finansielle transaksjoner, som betalingsinstruksjoner og meldinger om kontantstyring, mellom ulike systemer og plattformer. Standarden vedlikeholdes og utvikles av International Organization for Standardization (ISO) og er designet for å være fleksibel … Les mer