Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Viktigheten av å forholde seg til vanskelige diskusjoner i en tid med omveltninger

Vanskelige diskusjoner

I disse tider med store omveltninger er det viktig å ta opp vanskelige
diskusjoner for å skape en dypere forståelse av komplekse spørsmål.