Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Farene ved sosialdemokrati: økonomisk ineffektivitet, begrensning av individuell frihet, risiko for avhengighet av staten, politisk polarisering

Utforsk prinsippene bak sosialdemokrati, dets kombinasjon av kapitalistiske og sosialistiske fordeler, samt potensielle farer og effekter på samfunnet.