Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Kort om Maritim rett (Law Of The Sea)

Maritim rett, ofte også kjent som sjørett, er et eget rettsområde som regulerer maritime aktiviteter og tvister som forekommer på farbare vann. Denne retten omfatter et bredt spekter av emner og har både nasjonale og internasjonale dimensjoner. Her er noen nøkkelpunkter om maritim rett: Det er verdt å merke seg at mens mange prinsipper innen … Les mer