Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Kort om Naturrett (Natural Law)

«Natural law» refererer til et sett av universelle prinsipper som er ansett for å være iboende i menneskelig natur, og som kan bli kjent gjennom fornuft. Disse prinsippene er ment å tjene som en grunnlag for moralsk vurdering og for å forme lover og regelverk i samfunnet. Her er noen nøkkelpunkter om naturrett: I mange … Les mer