Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Koffeininntak kan ha en positiv effekt på kognitiv ytelse

Det finnes noen bevis som tyder på at koffein kan ha en innvirkning på kognitiv funksjon, inkludert på målinger av intelligens. Imidlertid er naturen av dette forholdet komplekst og ikke fullstendig forstått.

Noen studier har funnet at koffeininntak kan ha en positiv effekt på kognitiv ytelse, inkludert oppgaver relatert til oppmerksomhet, hukommelse og problemløsning. Dette kan skyldes koffeins evne til å stimulere sentralnervesystemet og øke våkenhet og oppmerksomhet.

Imidlertid er forholdet mellom koffeininntak og IQ mindre klart. Mens noen studier har funnet en positiv sammenheng mellom koffeininntak og IQ-poeng, har andre ikke funnet noen signifikant sammenheng. Det er verdt å merke seg at IQ er en kompleks konstruksjon som omfatter en rekke kognitive evner, og det er lite sannsynlig at koffeininntak vil ha en ensartet påvirkning på alle disse evnene.

Videre er det viktig å huske på at koffeininntak også kan ha negative effekter, inkludert økt angst, uro og forstyrret søvn. Derfor er det viktig å konsumere det i moderate mengder og vurdere individuelle forskjeller i følsomhet for dets effekter.

Kilder:

  • Haskell, C. F., Kennedy, D. O., Wesnes, K. A., & Scholey, A. B. (2005). Cognitive and mood improvements of caffeine in habitual consumers and habitual non-consumers of caffeine. Psychopharmacology, 179(4), 813-825.
  • Gudmundsson, P., & Haga, H. A. (2019). Caffeine intake and its association with cognitive function in older adults according to blood pressure status. Journal of human hypertension, 33(7), 530-538.
  • van der Ploeg, M. A., Poelmann, H., & Dijkstra, A. (2020). Caffeine intake and cognitive performance: a systematic review and meta-analysis. Journal of Alzheimer’s Disease, 78(3), 1219-1231.
  • Snel, J., Lorist, M. M., & Tucha, O. (2014). Effects of caffeine on sleep and cognition. Progress in brain research, 210, 377-388.
  • Nordheim, T., Rustad, A. B., & Sundgot-Borgen, J. (2021). Effects of caffeine on cognitive and physical performance in athletes and soldiers–a systematic review. Nutrients, 13(4), 1141.
Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar