Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Kort om Naturrett (Natural Law)

«Natural law» refererer til et sett av universelle prinsipper som er ansett for å være iboende i menneskelig natur, og som kan bli kjent gjennom fornuft. Disse prinsippene er ment å tjene som en grunnlag for moralsk vurdering og for å forme lover og regelverk i samfunnet.

Her er noen nøkkelpunkter om naturrett:

  1. Universell: Natural law hevder at det finnes visse prinsipper som er universelle og gjelder for alle mennesker uavhengig av tid, sted eller kultur.
  2. Iboende: Disse prinsippene anses for å være en del av menneskets natur, og de er ikke avhengige av positive lover (de lover som er fastsatt av menneskelige myndigheter) for å være gyldige.
  3. Fornuft: Mens noen aspekter av naturrett er knyttet til religiøse tro og tradisjoner, argumenterer mange tilhengere for at fornuft alene kan lede en person til å forstå disse iboende prinsippene.
  4. Innflytelse på juridiske systemer: Natural law-teorier har hatt stor innflytelse på utviklingen av mange vestlige juridiske systemer. Den romerske juridiske tradisjonen, for eksempel, la stor vekt på ideen om naturrett.
  5. Kritikk: Til tross for dens historiske innflytelse har naturrett også møtt mye kritikk. Noen kritikere argumenterer for at det er vanskelig å fastslå hva som faktisk er «naturlig», mens andre hevder at moral og rett bør være basert på konkrete sosiale og kulturelle forhold, snarere enn på abstrakte, universelle prinsipper.
  6. Historiske tenkere: Mange filosofer og teologer har bidratt til diskusjonen om naturrett, inkludert Thomas Aquinas, Aristoteles og Cicero, for å nevne noen.

I mange sammenhenger, spesielt innen rettsteori og teologi, er debatten om naturrett sentral fordi den berører grunnleggende spørsmål om moral, rettferdighet og menneskets natur.

Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar