Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Mark Passio – De Facto Satanism

Mark Passio – De Facto Satanism

Hei folkens.

Denne gangen vil jeg løfte frem en litt spesiell film jeg kom over, ikke noe jeg vanligvis blogger om, men denne presentasjonen synes jeg er verdt å få med seg.

Filmen er laget av Mark Passio, litt lang men han har en inngående forklaring og teori rundt dette med satanisme.

Må også tillegge at jeg anser ikke meg selv som verken det ene eller det andre i noen religiøs sammenheng, men en mulig definisjon på meg selv i dag, kunne ha vært noe i stil med «en spirituell krypto anarkist, med kristne røtter» hvis man kan kalle det for det.

Teksten her under er oversatt av google til norsk og den er hentet fra beskrivningen på filmen.

I denne presentasjonen, som opprinnelig ble levert på den virtuelle konferansen Freedom Under Natural Law 2, legger Mark Passio ut hva det egentlig betyr å være en satanist i sine gjerninger i sin vanlige hardtslående sannhetsfortelling.

Mark gjennomgår de generelle prinsippene til den ondskapsfulle sataniske religionen, og forklarer deretter hvordan satanister bare kan kontrollere massene av mennesker ved å gi dem en variasjon på lavere nivå av deres helt eget tankesett og ideologier.

Mark beskriver egenskapene til det sataniske tankesettet, en måte å tenke på som folk flest har engasjert seg i, og til og med forfektet i moderne tid.

Til slutt avslører Mark hvilken type internt arbeid som vil kreves for at folk skal unnslippe sataniske tanker og handlinger og gjenvinne makten over deres sinn og liv.

Original teksten på engelsk:

In this presentation, which was originally delivered at the Freedom Under Natural Law 2 virtual conference, Mark Passio lays out what it really means to be a Satanist in one’s deeds in his usual hard-hitting truth-telling style.

Mark reviews the general tenets of the nefarious Satanic religion, then goes on to explain how Satanists can only control the masses of people by giving them a lower-level variation of their very own mind-set and ideologies.

Mark describes the characteristics of the Satanic Mindset, a way of thinking in which most people have engaged, and even espoused in the modern day.

Finally, Mark reveals the type of internal work that will be required for people to escape Satanic thought and action and reclaim power over their minds and lives.


Mark Passio – De Facto Satanism på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=iX450kAQhWo

Besøk også hans hjemmeside her: https://whatonearthishappening.com

Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar