Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Norges Bank hever renten for å dempe inflasjonen

Norges Bank hevet styringsrenten fra 2,75% til 3,0% torsdag, som var i tråd med anbefalingene fra flere økonomer. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache signaliserte også at renten vil sannsynligvis bli hevet ytterligere til rundt 3,5% innen sommeren, med mulighet for å nå 3,75% før den går ned igjen.

Bakgrunnen for beslutningen er høy inflasjon i Norge og resten av verden, sammen med en svakere norsk valuta. Sentralbankens beslutning kan også påvirke kommende lønnsforhandlinger.

Fagbevegelsen, med LO i spissen, krever økt kjøpekraft, noe som krever at lønningene øker raskere enn prisene, som forventes å øke med 4,9%. Norges Bank spår imidlertid en lønnsvekst på 5,1% for 2023. Arbeidsledigheten forventes å øke litt fra et lavt nivå.

Norges Bank har justert opp rentebanen, og toppen vil nås senere og bli høyere enn tidligere antatt.

Sentralbankens hovedoppgave i den nåværende situasjonen er å bruke rentevåpenet for å dempe prisveksten, da inflasjonen var 6,3% i februar, sammenlignet med samme måned året før. Norges Banks mål er rundt 2% inflasjon.

De fleste toneangivende økonomene støtter Norges Banks vurderinger, men det er unntak, som LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad, som mener at renten ikke burde ha blitt hevet nå. Bjørnstad begrunner dette med at Norge i hovedsak er utsatt for importert inflasjon, og at «høyere renter skaper flere problemer enn løsninger.»

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache understreker at det er stor usikkerhet rundt økonomisk utvikling, samt hvordan markedsturbulensen vil påvirke økonomien. Det er også usikkert hvor mye forbrukerne vil stramme inn på forbruket i fremtiden.

Den fulle effekten av tidligere renteøkninger har heller ikke blitt sett, noe som gjør det vanskelig å finne riktig balanse. Norges Bank ser ut til å ha funnet en gylden middelvei.

Sentralbanken opererer imidlertid ikke i et vakuum. Regjeringen og Norges Bank må samarbeide for å sikre en sunn økonomisk politikk.

Det er derfor viktig hva regjeringen gjør når årets budsjett revideres før sommeren. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lovet å korrigere fjorårets feil, med justeringer av inflasjonsanslagene og ytterligere bevilgninger for å opprettholde forventet aktivitetsnivå i offentlig sektor. Budsjettet må imidlertid fortsatt være stramt nok til å unngå at rentenivået øker mer enn nødvendig.

Norges Bank har en viktig rolle i å påvirke den økonomiske politikken, men det er også nødvendig at regjeringen og Norges Bank samarbeider for å oppnå en sunn og bærekraftig økonomi.

Alt i alt viser beslutningen om å heve styringsrenten at Norges Bank tar inflasjonen på alvor og vil bruke verktøyene sine for å dempe den.

Samtidig er det fortsatt usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen, og det vil være viktig å se hva som skjer med lønnsoppgjøret og budsjettet før sommeren for å forstå hvordan økonomien vil utvikle seg videre.

Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar