Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Signaling System 7 (SS7)

Signaling System 7 (SS7)

SS7 står for Signaling System 7, og det er en samling av telefonsignaliseringsprotokoller som brukes til å sette opp og håndtere tale- og dataanrop mellom nettverkselementer i det offentlige telefonnettet (PSTN). Det ble utviklet på 1970-tallet av Den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU) for å erstatte det tidligere signaleringssystemet som ble brukt i telefonnettverk, kjent som in-band signalering.

SS7 opererer på et separat nettverk enn tale- og datastrømmer, og det gir essensielle funksjoner som samtaleoppsett og -nedtegning, samtalerouting og informasjonsutveksling mellom nettverkselementer som brytere, databaser og tjenesteplattformer. Det muliggjør mange funksjoner i moderne telekommunikasjon, som f.eks. nummervisning, viderekobling av samtaler og ventefunksjon.

Selv om SS7 er en kritisk del av telekommunikasjonsinfrastrukturen, er det sårbart for angrep som samtaleavlytting, svindel og tjenestenektangrep. I de siste årene har det vært flere høyt profilerte hendelser der SS7-sårbarheter har blitt utnyttet av hackere og andre ondsinnede aktører. Som et resultat har det vært økt fokus på å sikre SS7-nettverket og utvikle nye signaleringsprotokoller som kan erstatte det.

Det finnes alternative signaleringsprotokoller som kan erstatte SS7, for eksempel Diameter og SIGTRAN (Signaling Transport), som gir bedre sikkerhet og pålitelighet. Disse protokollene er designet for å håndtere IP-basert kommunikasjon og kan derfor brukes i en mer moderne telekommunikasjonsinfrastruktur. Imidlertid vil det ta tid å implementere disse protokollene fullstendig, og det vil sannsynligvis være en gradvis overgang fra SS7 til disse nye protokollene.

SS7 brukes i en rekke ulike applikasjoner og tjenester, inkludert:

  1. Tradisjonelle telefonsamtaler – SS7 brukes til å sette opp og håndtere telefonsamtaler mellom ulike telefonnettverk.
  2. Tekstmeldinger – SS7 brukes også til å håndtere SMS-meldinger, inkludert å rute meldinger til riktig mottaker og bekrefte levering av meldinger.
  3. Mobilbetaling – SS7 brukes til å bekrefte identiteten til en mobiltelefon som brukes til å foreta betalinger.
  4. Roaming – SS7 brukes til å håndtere overføring av samtaler og data når en mobiltelefonbruker er utenfor sitt eget nettverk og koblet til en annen operatør.
  5. Nummervisning – SS7 brukes til å gi nummervisningstjenester som lar brukere se nummeret til den som ringer før de svarer på anropet.
  6. Mobilposisjonering – SS7 kan brukes til å triangulere posisjonen til en mobiltelefon ved hjelp av signaler fra flere mobilnettverk.
Bildet er tatt av Alberto Adán fra Pixabay
Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar